DAA zoekt kandidaat-raadsleden voor de ondernemingsraad-verkiezingen voorjaar 2021

De Amsterdamse Academie zoekt kandidaten voor haar lijst voor de ondernemingsraadverkiezingen. De Amsterdamse Academie (DAA), een medezeggenschapsvereniging opgericht in 2017, staat voor een kritische maar constructieve medezeggenschap aan de Universiteit van Amsterdam. De DAA wil in alle faculteiten een lijst met kandidaten opvoeren voor de verkiezingen die weer in april van 2021 gehouden worden. Voor…

Annual consultations: the good, the bad, and … strategic personnel planning?

The University of Amsterdam (UvA) is implementing a revised annual consultation system that has shifted focus from performance assessment to staff development. Yet, it will also take centre stage in strategic personnel planning. Below I reflect on the opportunities it offers employees, but wonder how it can be used in strategic personnel planning without shifting…

Kwaliteitsafspraken en werkdrukverlaging: gaat dat wel samen?

Isabel Smallegange, voorzitter van de ondernemingsraad, reflecteert op medezeggenschapsproces van afgelopen anderhalf jaar rondom de kwaliteitsafspraken. Zij betwijfelt of de bestedingsplannen van de kwaliteitsgelden samen gaan met de wens om werkdruk te verlagen. Gekibbel over de kwaliteitsafspraken (lente 2018) De kwaliteitsafspraken gaan over hoe de studievoorschotmiddelen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs, de…

What is a Works Council?

A Works Council in the Netherlands is: an internal body of a company representing employees, has consultation rights in respect of certain significant proposed management decisions, and has approval rights in respects of intended decisions regarding certain employment policies. The Works Council of the Faculty of Science at the University of Amsterdam has 15 seats….