Kwaliteitsafspraken en werkdrukverlaging: gaat dat wel samen?

Isabel Smallegange, voorzitter van de ondernemingsraad, reflecteert op medezeggenschapsproces van afgelopen anderhalf jaar rondom de kwaliteitsafspraken. Zij betwijfelt of de bestedingsplannen van de kwaliteitsgelden samen gaan met de wens om werkdruk te verlagen. Gekibbel over de kwaliteitsafspraken (lente 2018) De kwaliteitsafspraken gaan over hoe de studievoorschotmiddelen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs, de…

What is a Works Council?

A Works Council in the Netherlands is: an internal body of a company representing employees, has consultation rights in respect of certain significant proposed management decisions, and has approval rights in respects of intended decisions regarding certain employment policies. The Works Council of the Faculty of Science at the University of Amsterdam has 15 seats….