Kwaliteitsafspraken en werkdrukverlaging: gaat dat wel samen?

Isabel Smallegange, voorzitter van de ondernemingsraad, reflecteert op medezeggenschapsproces van afgelopen anderhalf jaar rondom de kwaliteitsafspraken. Zij betwijfelt of de bestedingsplannen van de kwaliteitsgelden samen gaan met de wens om werkdruk te verlagen.

Gekibbel over de kwaliteitsafspraken (lente 2018)

moneyDe kwaliteitsafspraken gaan over hoe de studievoorschotmiddelen die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs, de “kwaliteitsgelden”, worden ingezet ten bate van kwaliteitsverbetering van het onderwijs (sectorakkoord wo-2018). Ze worden gepubliceerd op het moment dat ik in het oprichtingsbestuur zit van De Amsterdamse Academie (DAA) (een medezeggenschapsvereniging). Binnen DAA vraagt men zich stellig af waarom het nodig is om (te) drukke docenten nog meer te belasten. In een onderwijsblog in het NRC schrijven DAA prominenten Ingmar Visser en Han van der Maas dat de kwaliteitsafspraken onnodige bureaucratie opleveren en geen recht doen aan de manier waarop universiteiten en opleidingen werken. Het is toch veel efficiënter om de kwaliteitsgelden direct toe te voegen aan de rijksbijdrage voor het hoger onderwijs? Wij weten immers toch heel goed hoe we hoog kwalitatief onderwijs moeten geven?

Gekibbel met studenten (herfst 2018)

De kwaliteitsafspraken staan hoog op ieders agenda. De eerste vraag is of de faculteiten met duur onderwijs relatief meer kwaliteitsgelden moeten krijgen. De studenten stemmen hier niet mee in (omdat elke student hetzelfde bedrag aan studievoorschotmiddelen inlegt en daarom hetzelfde bedrag terug moet krijgen via onderwijs). Na een kopje koffie met de voorzitter van de facultaire studentenraad blijkt dat de studenten zich niet bewust waren van het feit dat onderwijs niet overal hetzelfde kost. Gelukkig wordt er in een tweede stemronde wél ingestemd om faculteiten met duur onderwijs relatief meer kwaliteitsgelden te geven. Dat scheelt weer een paar ton voor onze faculteit.

Wat gaan we doen met het geld? (winter 2018)

We bereiken een punt waarbij ik het gevoel hebt dat we als ondernemingsraad voortdurend achter de feiten aanlopen. Wat wil de faculteit nu met dat geld gaan doen? Hebben wij hier zelf nog ideeën over? Ja, die hebben we. De raad zou graag zien dat de aanstellingen van aio’s en postdocs worden verlengd voor het uitvoeren van onderwijs. Dit behoudt de directe link tussen onderwijs en onderzoek (in tegenstelling tot de plannen om meer docenten-4 zonder onderzoeksfunctie aan te stellen). De opgedane onderwijservaring draagt bij aan de vaardigheden van aio’s en postdocs. We sturen dit advies naar de decaan, die kijkt of dit wenselijk en contractueel mogelijk is.

Ja, maar wat gaan we nu doen met het geld? (zomer 2019)

workloadDe plannen zijn opgeschreven met o.a. als doel meer aandacht voor studenten en docentenontwikkeling. Kunnen we extra taken of trainingen nog wel aan nu dat 81% van de UvA werknemers heeft aangegeven ‘regelmatig, vaak of altijd’ over te werken (Medewerkersmonitor 2019)? UvA collegevoorzitter Geert ten Dam geeft n.a.v. het in kaart brengen van werkdruk (2019 programma Grip op Werkdruk) aan dat alles eenvoudiger moet: “minder regels die ons worden opgelegd, maar ook minder regels die we onszelf opleggen”. Ik ben erg benieuwd hoe deze wens samengaat met het extra werk en bureaucratie  die de kwaliteitsafspraken ongetwijfeld zullen opleveren. De plannen zijn nu officieel vastgesteld door het College van Bestuur. We zullen zien hoe alles uitpakt het komende jaar. Maar niet voordat de plannen eerst nog worden getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Wat een bureaucratie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s